Deep Impact - 
massage & therapie
        Klachtenprocedure            PDF versie Klachtenprocedure

 

Klachten ten aanzien van de NBSM sportverzorger en -masseur dienen in eerste instantie gericht te worden aan de sportverzorger -masseur.

Indien de NBSM sportverzorger en de klager niet tot een oplossing komen kan de klager zich richten tot de NBSM.

U dient per e-mail, met inachtneming van het onderstaande, uw klacht in te dienen bij de NBSM:

De klacht moet inhouden,

  • naam en adres van de klager
  • vermelding van zijn hoedanigheid, zoals bedoeld in artikel I van het  tuchtreglement.
  • naam en adres van de aangeklaagde en diens hoedanigheid.
  • de gronden van de klacht.


U kunt uw e-mail sturen naar  info@nbsm.info Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

De NBSM neemt contact op met de NBSM sportverzorger -masseur en vraagt deze om een verweerschrift.

Aanvankelijk neemt de NBSM een bemiddelende rol opzich. Indien deze bemiddeling niet tot een gepaste oplossing komt doet de NBSM een uitspraak.

Als basis voor de klachtenprocedure gelden de statuten en huishoudelijk reglement van de NBSM en de hieruit voortvloeiende gedrags- en tuchtregels.


De uitspraak van de NBSM is bindend.