Deep Impact - massage & 
therapie
Massage voor bedrijven
 
 
Deep Impact verzorgt ook bedrijfsmassage.
Hierbij valt niet alleen te denken aan stoelmassage in de kantooromgeving, maar ook aan massage en therapie op bijvoorbeeld de werkvloer bij productieprocessen en voor chauffeurs in de transportsector.
 
Overbelasting van spieren kan zorgen voor verandering in (werk)houding. Dit kan op zijn beurt weer resulteren in verkeerde belasting van gewrichten en omliggend weefsel, waarbij ook zenuwen geïrriteerd of bekneld kunnen raken.
 
Sinds 2002 is de Wet Verbetering Poortwachter in werking getreden. Deze is bedoeld om langdurig zieke werknemers weer zo snel mogelijk bij het arbeidsproces te betrekken. De werkgever is volledig verantwoordelijk voor ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers.
Er wordt in veel bedrijven erg veel geld, tijd en energie gestoken in het voorkomen van ziekteverzuim, maar met behandelen van aandoeningen wordt gewacht tot de betreffende werknemer niet verder kan of reeds een ziekteperiode achter de rug heeft.
Door gerichte bedrijfsmassage kan een deel van het ziekteverzuim voorkomen of beperkt worden. Dit kan bijdragen aan een reductie van de ziektekosten.
 
Tevens verzorgt Deep Impact binnen bedrijven werkplekonderzoek en werkplekadvies.
Inrichting van de werkplek en -omgeving kan grote invloed hebben op mogelijke werkgerelateerde blessures.
De werkplekinrichting wordt door onkunde nog te vaak verkeerd uitgevoerd. Dit kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid van de werknemer.
Ook een goede werkplek helpt mee aan kostenbesparing binnen een bedrijf.