Deep Impact - massage 
& therapie
Compansatoiremassage Therapie  (CMT)
 
Compensatoiremassage therapie bestaat kort gezegd uit het voorkomen van de oorzaken van degeneratie van het (spier)weefsel en het tegengaan van de gevolgen hiervan.
Het bestaat uit zeer intensieve behandeling van het spierweefsel en directe behandeling van lokale verhardingen. Zo wordt er gewerkt aan het in een betere conditie brengen van het weefsel en aan remming van het natuurlijke verloop van achteruitgang van de spieren en het omliggende weefsel. Op een intense manier wordt er gewerkt aan het ontspannen van spieren die dit uit zichzelf niet meer kunnen.
 
In de theorie van de Compensatoiremassage vormt ‘compensatie’ een sleutelwoord.
Het lichaam is voor zijn houding voortdurend aan het compenseren, waardoor het evenwicht in de belasting ernstig verstoord kan raken.
De massage zelf vormt een compensatie voor de achteruitgang in kwaliteit van het (spier)weefsel en de algehele lichamelijke gesteldheid.
 
Skeletspieren zijn opgebouwd uit vezels die de eigenschap bezitten dat ze kunnen samentrekken.
Een deel van de skeletspieren is sterk betrokken bij het in stand houden van onze houding in een constant gevecht met de zwaartekracht. Deze spieren zullen neigen naar het vasthouden van hun spanning en daardoor korter worden, terwijl een ander deel van de spieren in dat geval juist zal verslappen. Hierdoor bestaat het gevaar dat de houding verslechtert, waardoor er weer andere spieren overbelast kunnen raken.
 
Een spier die arbeid verricht moet ook de gelegenheid krijgen weer te herstellen. Als dit niet gebeurt, kunnen er spiergebiedjes ontstaan die continue zijn samengetrokken. Tevens kunnen afvalstoffen van de spierarbeid zich ophopen tot lokale verhardingen.
 
Hoge spierspanning resulteert in een zware belasting van de betreffende pezen, waardoor er lokale peesverhardingen kunnen ontstaan die voor verdere blessures kunnen zorgen. Op den duur is het zelfs mogelijk dat spieren hun vermogen tot samentrekken kwijtraken en onherstelbaar verstijven.
Bovenstaande kan leiden tot een negatieve spiraal als een keten van oorzaak en gevolg, resulterend in (onherstelbare) stijfheid en pijn.
 
De spierconditie is van directe invloed op de stand van de botten en gewrichten, wat weer gevolgen kan hebben voor het gehele lichaam. Als het negatieve proces niet tot staan wordt gebracht dan kan dit leiden tot onherstelbare schade, wat ook het algemeen gevoel van welbevinden niet bepaald ten goede komt.